(BĐT) - Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2020, TKV đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng số 1.939 gói thầu với tổng giá gói thầu hơn 10.500 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 10.120 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số này có 1.390 gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển với tổng giá gói thầu hơn 7.588 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu trên 7.280 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm bình quân thông qua đấu thầu đạt hơn 4%. Bên cạnh đó, có 549 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tổng giá gói thầu là 2.910 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là hơn 2.840 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt 2,4%.

Cũng theo TKV, năm 2020, Tập đoàn có 1 kiến nghị về đấu thầu đã được chủ đầu tư, người có thẩm quyền xử lý theo quy định.