(BĐT) - Tổ công tác của Thủ tướng vừa có Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác.
Công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 5.407 tỷ đồng/năm. Ảnh: Trà Ngân

Công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 5.407 tỷ đồng/năm. Ảnh: Trà Ngân

Tính đến cuối tháng 11, các bộ đã trình và ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, vượt 36,5% chỉ tiêu giao. Các bộ cũng trình ban hành được 3 luật và 25 nghị định để cắt giảm, đơn giản được 3.346/6.191 ĐKKD, vượt 8,1% so với chỉ tiêu giao và tăng 11,1% so với tháng 10/2018.

Theo kế hoạch, vẫn còn 42 văn bản quy phạm pháp luật (16 luật, 26 nghị định) về cắt giảm, đơn giản ĐKKD và 7 văn bản (3 nghị định, 4 thông tư) liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành chưa được ban hành.

Đến nay, có 8/10 bộ báo cáo đánh giá tác động kinh tế của công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành mang lại, theo đó, tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11.642.068 ngày công/năm, tương đương 5.407 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, đã có 7/16 Bộ báo cáo đánh giá tác động kinh tế của việc đơn giản, cắt giảm ĐKKD mang lại, ước tính tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng 5.847.925 ngày công/năm, tương đương 872,2 tỷ đồng/năm.

Như vậy, qua tính toán, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục của các bộ  đã giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm tổng cộng gần 18 triệu ngày công và hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Con số sẽ còn lớn hơn nếu tính cả lĩnh vực quản lý của các Bộ khác chưa có báo cáo.

Hiện còn 5 bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ đã có ĐKKD được đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có báo cáo đánh giá, tính toán hiệu quả.