(BĐT) - Theo Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng vừa được Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) công bố, thu nhập bình quân của cán bộ quản lý năm 2016 của Công ty mẹ đạt 62,45 triệu đồng/tháng; của người lao động đạt 13,8 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2016, EVNSPC sản xuất 40,3 triệu kWh điện, tăng 19,6 % so với năm 2015; công suất cao nhất đạt 8.698 MW, tăng 10,8% so với năm 2015. Sản lượng điện thương phẩm năm 2016 là 54 tỷ 960 triệu kWh, đạt 100,56% kế hoạch. Doanh thu bán điện của EVNSPC đạt 90.325 tỷ đồng; doanh thu bán điện cho Campuchia đạt 839,9 tỷ đồng.