Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài và phù điêu thuộc Dự án Xây dựng công trình biểu tượng quê hương 5 tấn tại thành phố Thái Bình
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài và phù điêu

1. Đơn vị tổ chức cuộc thi: UBND tỉnh Thái Bình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thái Bình là cơ quan thường trực của đơn vị tổ chức cuộc thi. Địa chỉ: Số 2, ngõ 274, Đường Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02276269126; Email: Bqldaddcn2016@gmail.com.

2. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

3. Đối tượng dự thi: Cá nhân, nhóm tác giả, các tổ chức trong nước hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện tham gia.

4. Thời gian và trình tự thực hiện:

- Nhận đăng ký dự thi, giao hồ sơ mời thi tuyển, giải đáp thắc mắc và tham quan thực địa: Trong giờ làm việc hành chính, từ ngày 02/03/2020 đến 16h30’, ngày 05/03/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự cuộc thi phải nộp phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) và được nhận 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển (miễn phí) tại cơ quan thường trực của đơn vị tổ chức cuộc thi (địa chỉ nêu trên).

- Thực hiện phương án dự thi (sáng tác mẫu phác thảo bước 1): 60 ngày, kể từ ngày 05/03/2020.

- Thời hạn cuối nhận phương án dự thi: 16h30’, ngày 06/05/2020.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thi: Trong giờ làm việc hành chính, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thái Bình (địa chỉ nêu trên).

- Hội đồng nghệ thuật chấm chọn 01 mẫu đạt giải nhất, 01 mẫu giải nhì và 01 mẫu giải ba để trao thưởng, mẫu đạt giải nhất được chọn để phác thảo bước 2.

5. Nơi tiếp nhận đơn đăng ký dự thi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thái Bình. Người liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Cừ - ĐT: 0916.771.666; Ông Nguyễn Thế An - ĐT: 083.5299222. Thông tin chi tiết về cuộc thi đơn vị/tổ chức tham khảo tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình: https://thaibinh.gov.vn (mục thông báo).

Mẫu đơn đăng ký:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi: Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài và phù điêu thuộc Dự án Xây dựng công trình biểu tượng quê hương 5 tấn tại thành phố Thái Bình.

            Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thái Bình.

- Tên tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi: …

- Địa chỉ, số điện thoại liên lạc: …

- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): …

Đăng ký tham dự cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài và  phù điêu thuộc Dự án Xây dựng công trình biểu tượng quê hương 5 tấn tại thành phố Thái Bình.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các yêu cầu của hồ sơ mời thi tuyển và của đơn vị tổ chức cuộc thi; đồng thời không thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét chọn của Hội đồng Nghệ thuật.

(nộp kèm theo bản phô tô công chứng: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước đối với cá nhân, đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức).

                                     Địa danh, ngày….. tháng ….. năm 2020

                                                                                                   (người đăng ký)

                                                                                              Ký tên, đóng dấu (nếu có)