Vĩnh Phúc rộng cửa đón nhà đầu tư

(BĐT) - Được tái lập năm 1997, Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc, là địa phương điển hình thành công trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.
Vĩnh Phúc rộng cửa đón nhà đầu tư

Để có được vị thế hôm nay, Vĩnh Phúc hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. Đó là tiềm năng, thế mạnh và vị trí địa lý nổi trội cùng sự chủ động, sáng tạo trong vận dụng cơ chế, chính sách của các cấp lãnh đạo. Đó còn là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn: “Các nhà đầu tư đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, doanh nghiệp giàu thì Vĩnh Phúc sẽ giàu” và “Doanh nghiệp thành đạt, Vĩnh Phúc thành công”.