Tỷ lệ hộ nghèo ước tính giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018

(BĐT) - Sáng ngày 12/10/2018 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng khen biểu dương đại diện các huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng khen biểu dương đại diện các huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho biết, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới hai Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung nguồn lực từ Trung ương đến địa phương. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số... trong đó, Chương trình 135 là ví dụ tiêu biểu. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, Đảng, Nhà nước cũng ban hành các chủ trương, chính sách huy động sự đóng góp của các tổ chức và toàn xã hội cho công cuộc giảm nghèo bền vững theo mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 theo chương trình Nghị sự của Liên hiệp Quốc đề ra.

Hiện nay tỷ lệ giảm nghèo của cả nước bình quân giảm khoảng 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm bình quân hơn 3%/năm... Tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 8,23% (năm 2016), ước tính sẽ giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018. 

“Đó là thành tích nổi bật, trong đó có sự đóng góp lớn từ sự nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo của 8 huyện, 21 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, 17 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và 30 hộ gia đình điển hình đại diện cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương tại Hội nghị”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng các huyện, xã, hộ khác cùng thoát nghèo bền vững. Phó Thủ tướng tin tưởng với kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác giảm nghèo sẽ sớm đạt được chỉ tiêu Quốc hội đề ra đến năm 2020.

Bích Thảo