TP. Trà Vinh chính thức trở thành đô thị loại II

(BĐT) - Thành phố Trà Vinh vừa đón nhận quyết định của Thủ tướng công nhận là đô thị loại II. Theo Bộ Xây dựng, thị xã Trà Vinh đã được công nhận là đô thị loại III từ năm 2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2010. 

Đến nay, về cơ bản, thành phố Trà Vinh đã đạt được các tiêu chí của đô thị loại II theo quy định của Chính phủ về phân loại đô thị.

Việc được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh sẽ giúp cho Thành phố phát huy chức năng trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, xúc tiến đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Trà Vinh.

Văn Huyền