Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico

Ngày 20/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto Cordero Arroyo đang tham dự Hội nghị APPF -26 tại Việt Nam.
Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto CorderoArroyo sang Việt Nam dự APPF-26.
Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto CorderoArroyo sang Việt Nam dự APPF-26.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto CorderoArroyo sang Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26); cảm ơn nhân dân Mexico đã đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; đánh giá cao vai trò và vị thế của Mexico tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường trước sau như một của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhà nước, Quốc hội, các chính đảng và nhân dân Mexico; đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát huy tốt các cơ chế hợp tác, khuyến khích đẩy mạnh trao đổi đoàn các ngành, các cấp và các hoạt động giao lưu nhân dân.

Về phía mình, Chủ tịch Thượng viện Mexico bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; đánh giá cao đường lối đối nội, đối ngoại và những thành tựu cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ông Ernesto Cordero Arroyo khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Mexico; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội, tiềm năng to lớn để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển hơn trong thời gian tới. 


TTXVN