Thu ngân sách ngành hải quan giảm nhẹ

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 38,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng 2/2018. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng 2/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 35,4% so với tháng 2/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt hơn 107 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu ước đạt hơn 54 tỷ USD, tăng 22% và nhập khẩu ước tính đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2018 ước tính thặng dư 800 triệu USD; nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 3 năm 2018 đạt 1,3 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách của ngành từ 1/3 đến 27/3 là hơn 20.000 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết 27/3 đạt 64.450 tỷ đồng bằng 22,8% dự toán, chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ 2017.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 3/2018, Tổng cục Hải quan tính toán, tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm của ngành ước đạt 67.400 tỷ đồng. Số thu trên bằng 23,82% dự toán và giảm 3,06% so với cùng kỳ năm 2017 ( 69.530 tỷ đồng).    

Hoàng Minh