Thí điểm giám sát hải quan tự động qua đường hàng không Nội Bài

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Thí điểm giám sát hải quan tự động qua đường hàng không Nội Bài. Ảnh minh hoạ: TTXVN
Thí điểm giám sát hải quan tự động qua đường hàng không Nội Bài. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Quyết định này áp dụng thí điểm đối hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh có cửa khẩu xuất (địa điểm xếp hàng khai trên tờ khai xuất khẩu) hoặc cửa khẩu nhập (địa điểm dỡ hàng khai trên tờ khai nhập khẩu) là Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội.

Bộ Tài chính cũng giao cho Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai thí điểm việc quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Các cục Hải quan các tỉnh thành phố hướng dẫn người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải thực hiện theo quy định của Quyết định này khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh có cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập là Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Theo quyết định khi kết thúc quá trình thí điểm, tổ chức báo tổng kết báo cáo, đánh gía kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để xây dựng thành văn bản quy phạm phát luật về hải quan.

Quyết định 2061/QĐ-BTC, cũng hướng dẫn các nội dung liên quan đến giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không; giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, đã đưa vào khu vực giám sát hải quan…; các giải pháp xử lý sự cố mạng khi khai báo hải quan, kết nối giám sát, thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan Hà Nội bố trí công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận và xử lý sự cố 24/7, đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.


TTXVN