Sửa quy định về giá bán điện

(BĐT) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, về áp dụng giá bán điện trong trường hợp bên mua điện sử dụng điện cho nhiều mục đích khác nhau, dự thảo bổ sung quy định: Đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách hàng sử dụng điện, hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục đích sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp) làm cơ sở áp dụng giá bán điện.

Đối với điện năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện sinh hoạt (căn cứ theo mục đích sử dụng điện thực tế và hợp đồng mua bán nhà, biên bản bàn giao căn hộ); trường hợp không kê khai được số hộ sử dụng điện thì áp dụng theo giá sinh hoạt bậc thang thứ 3.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về giá bán buôn điện nông thôn như sau: Giá bán buôn điện nông thôn được áp dụng đối với các đơn vị bán lẻ điện nông thôn (trừ các đối tượng quy định) cho sản lượng điện mua buôn đo đếm được tại công tơ tổng đặt tại trạm biến áp, không phân biệt trạm biến áp của bên mua điện hay bên bán điện.

Đối với giá bán buôn điện cho chợ, dự thảo nêu rõ: Giá bán buôn điện cho chợ được áp dụng cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP (không phụ thuộc vào vị trí địa lý của chợ thuộc khu vực nông thôn hay khu vực đô thị).

Đơn vị bán lẻ điện tại chợ không thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện theo cấp điện áp quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2014/TT-BCT và đối tượng áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-BCT.

PV