Sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp tăng khá trong tháng đầu năm 2018

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1/2018 ước tính tăng cao, ở mức 20,9% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay không trùng vào tháng 1 như năm 2017 và là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Công nghệ chế biến chế tạo đạt mức tăng trưởng mạnh.
Công nghệ chế biến chế tạo đạt mức tăng trưởng mạnh.

Theo Tổng cục thống kê, trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,8%, đóng góp 17,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 15,4%, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 10,5%, đóng góp 2,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong tháng 1/2018, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Khai thác quặng kim loại tăng 52,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38%; khai thác than cứng và than non tăng 29,1%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 1/2018 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Tivi tăng 62,9%; sữa bột tăng 51%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 34,1%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 33,8%; xi măng tăng 29,7%; sắt, thép thô tăng 28,4%; than đá tăng 27,1%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2018 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như: Đà Nẵng tăng 48,7%; Bắc Ninh tăng 47,2% (tập trung ở sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử xuất khẩu toàn cầu); Hải Phòng tăng 31,3%; Quảng Ninh tăng 29%; Quảng Nam tăng 26,3%; Vĩnh Phúc tăng 24,5%; Bình Dương tăng 24,2%...

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/1/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Bắc Ninh tăng 20,3%; Thái Nguyên tăng 10,2%; Hải Phòng tăng 9,9%...

Có hơn 1 vạn doanh nghiệp mới

Trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 1 năm nay có 3,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; 1,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 21,1%; 1,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,2%), tăng 6,2%; 799 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,4%), tăng 6,3%...

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 năm nay tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 4,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18% (vốn đăng ký 35,9 nghìn tỷ đồng, giảm 12,8%); Đồng bằng sông Hồng 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,7% (vốn đăng ký 32 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,6% (vốn đăng ký 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 112,1%); Đồng bằng sông Cửu Long 860 doanh nghiệp, tăng 17,6% (vốn đăng ký 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 40,3%)…

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27,7%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1.425 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.


VGP