Quảng Nam cần gần 18.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự kiến tổng vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là gần 18.000 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nguồn vốn này được triển khai với mục tiêu có trên 55% số xã tại Quảng Nam đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phải chủ động áp dụng linh hoạt cơ chế, chính sách huy động vốn; rà soát, xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất.               

Hải Bình