Những ngày nghỉ trong năm của người lao động

(BĐT) - Ngoài 12 ngày nghỉ phép trong năm, người lao động sẽ được nghỉ 11 ngày lễ, tết.