Một số bộ còn điều kiện kinh doanh chồng chéo, khó hiểu

(BĐT) - Qua kiểm tra cho thấy các quy định về điều kiện kinh doanh của hai Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo còn một số bất cập.

Thông tin trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra tối ngày 2/4.

Theo Bộ trưởng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 3 năm 2018, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao và việc rà soát, xây dựng phương án đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không cần thiết, bất hợp lý nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Qua kiểm tra cho thấy các quy định về điều kiện kinh doanh của hai Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo còn một số bất cập. Như Bộ Tư pháp còn nhiều ĐKKD quy định chung chung, chồng chéo, khó hiểu, không lượng hóa được, cần đơn giản, cắt giảm và bãi bỏ... Các Bộ này đã tiếp thu ý kiến của Tổ công tác. Bộ Tư pháp đã rà soát và dự kiến đơn giản, cắt giảm và bãi bỏ 43/98 điều kiện kinh doanh, đạt 44% trong tổng số 98 điều kiện kinh doanh hiện nay của Bộ. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và dự kiến đơn giản, cắt giảm và bãi bỏ 91/212 điều kiện, đạt 42,9%.

Bộ trưởng Dũng cho biết thêm, tại phiên họp Chính phủ tháng 3, Tổ công tác của Thủ tướng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 3 năm 2018. Theo đó, từ ngày 1/1/2017 đến 31/3/2018, có tổng số 26.583 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 12.879 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, 2.241 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn; nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn còn 10.955, quá hạn: 508 - chiếm 4,7% (cao hơn so với tháng 2/2018).

Minh Thư