Kinh tế TPHCM tăng trưởng 7,47% nửa đầu năm 2016

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2016 đạt mức tăng trưởng 7,47%. Đây được coi là mức tăng trưởng tương đối lạc quan trong bối cảnh kinh tế vẫn còn đang nhiều thách thức. Đây là số liệu vừa được Ủy ban Nhân TPHCM vừa công bố chiều ngày 20-6.
Kinh tế TPHCM tăng trưởng 7,47% nửa đầu năm 2016


FBNC