Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp chỉ đạo, điều hành để giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19.
Việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% là thách thức rất lớn do tác động tiêu cực của dịch Covid- 19. Ảnh: Song Lê
Việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% là thách thức rất lớn do tác động tiêu cực của dịch Covid- 19. Ảnh: Song Lê

Dự thảo Chỉ thị nhận định, Việt Nam có quan hệ kinh tế - thương mại lớn và giao lưu nhiều mặt với Trung Quốc, độ mở của nền kinh tế lớn nên dịch Covid- 19 ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; gây thiếu hụt lao động tức thời, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, du lịch, đình trệ sản xuất kinh doanh... Việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% là thách thức rất lớn. Do vậy, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, cần ưu tiên các giải pháp về phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả nhưng đồng thời cần thực hiện mạnh mẽ các giải pháp duy trì, ổn định và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo Chỉ thị nêu bật các yêu cầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh người đứng đầu cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ…

Đồng thời, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện ngay để ổn định đời sống nhân dân, tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra; các giải pháp cần thực hiện để hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi kiểm soát, dập dịch bệnh thành công.

Minh Thư