Khẩn trương hoàn thiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

(BĐT) - Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu một số bộ, ngành khẩn trương xây dựng và báo cáo một số Đề án liên quan.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự tiêu..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1/2018.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối kinh tế tư nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1/2018.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1/2018.

Quang Minh