Họp triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được bàn thảo tại cuộc họp Hội đồng Quy hoạch quốc gia diễn ra sáng ngày 13/6, tại Trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia chủ trì Cuộc họp.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP

Đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể quốc gia được triển khai lập tại Việt Nam theo quy định tại Luật Quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hiện là cơ quan thường trực Hội đồng, được giao nghiên cứu và lập Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề án phân vùng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan thường trực Hội đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tích cực nghiên cứu, phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia. Bộ KH&ĐT chủ trì, tổng hợp để trình Hội đồng, Chính phủ xem xét trong tháng 12/2019.       

Minh Tuệ