Hà Tĩnh đóng cửa 10 mỏ khai thác khoáng sản

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định đóng cửa 5 mỏ khoáng sản đá xây dựng, 5 mỏ khoáng sản đất san lấp của các đơn vị: Công ty TNHH Quốc tế Vân Song; Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 68, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Thành; Công ty CP Vận tải và Xây dựng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Dũng Hảo; Công ty CP Đầu tư và Khai thác Phú Doanh; Công ty CP Tự Lập; Công ty TNHH Đầu tư cơ sở hạ tầng Tân Lộc và Công ty CP IDC1.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Việc đóng cửa các mỏ khoáng sản nhằm mục đích quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và tiến hành giao đất cho các địa phương quản lý.                

Trần Văn