Gần 80 triệu người đã tham gia bảo hiểm y tế

(BĐT) - Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết năm 2017, cả nước đã có 13,83 triệu người tham gia BHXH; 79,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 86,4%, vượt 2,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) và khoảng 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng số thu của ngành bảo hiểm đạt khoảng 290.000 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, là mức thu kỷ lục của ngành từ trước tới nay.

Năm 2017, ngành bảo hiểm đã chi trả BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 270.000 tỷ đồng; giải quyết các chế độ BHXH hàng tháng cho hơn 141.000 người, BHXH một lần cho 717.000 người, các chế độ BHXH ngắn hạn cho trên 9,1 triệu lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 165 triệu lượt người.

Liên quan đến đấu thầu thuốc, BHXH Việt Nam cho biết, tính riêng trong quý IV/2017, BHXH đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 đối với 5 hoạt chất. Theo kết quả trúng thầu đã công bố, tổng giá trị của 20 mặt hàng thuốc là 935,99 tỷ đồng, so với năm 2017, giá thuốc trúng thầu bình quân trên cả nước đã giảm 21,12%, tương ứng số tiền là 251,13 tỷ đồng.

Tuấn Dũng