Đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT thực hiện đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”; thay thế từ “giá” bằng từ “phí” trong các cụm từ “trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian hoàn thành việc thay đổi trên trước ngày 20/7/2018.

Đối với vé đã in, đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới. Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc được giao kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo TCĐB kết quả trước ngày 25/7/2018.

 

Tuấn Dũng