Điều chỉnh Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2016 – 2020

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1509/QĐ-TTg điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình).
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thực hiện khoảng 1.476 dự án kết cấu hạ tầng. Ảnh: Lê Tiên
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thực hiện khoảng 1.476 dự án kết cấu hạ tầng. Ảnh: Lê Tiên

Quyết định số 1509/QĐ-TTg sửa đổi mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2020 là thực hiện khoảng 1.476 dự án, gồm: các dự án đường giao thông, công trình thủy lợi (năng lực tăng thêm đạt khoảng 5.134 km đường giao thông, đáp ứng khoảng 161.589 ha tưới tiêu), 47 cầu, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 39 trường đại học, dạy nghề, trung tâm huấn luyện cấp tỉnh, 130 dự án trung tâm hành chính của các địa phương, tập trung ở các đơn vị hành chính mới tách, lập, 22 kho lưu trữ và các dự án hạ tầng khác phục vụ tái định cư, đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện mới chia tách.

Quyết định 1509/QĐ-TTg cũng sửa đổi một số nội dung về đối tượng của Chương trình.

Đối tượng đầu tiên là các dự án chuyển tiếp, các dự án đã hoàn thành từ năm 2015 trở về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước thuộc các chương trình mục tiêu, dự án giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTG tích hợp vào Chương trình.

Đối tượng thứ hai là hỗ trợ đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, có tính liên vùng và có tác dụng lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 phải có trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn giai đoạn 2016 - 2020. 

Việt Thắng