Diễn đàn doanh nghiệp cuối kỳ dự kiến diễn ra ngày 12/12

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Diễn đàn do Bộ KH&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, dự kiến có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
Diễn đàn sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trọng tâm hiện nay để thúc đẩy phát triển bền vững. Ảnh minh họa: Tường Lâm
Diễn đàn sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trọng tâm hiện nay để thúc đẩy phát triển bền vững. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Năm 2017 đánh dấu 20 năm thành lập VBF. Với chủ đề “VBF – 20 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng suất và phát triển các ngành công nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và tăng cường hội nhập quốc tế.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, Diễn đàn sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trọng tâm hiện nay để thúc đẩy phát triển bền vững, đó là nâng cao năng suất và các nhân tố thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp; thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân nhằm cải thiện tình hình tài chính; cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá.

Nguyệt Minh