Đề xuất quy định về giao thông trên khu vực cầu chung

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, công trình cầu chung là công trình phù hợp với khoản 1 Điều 3 Luật Đường sắt để phục vụ cho các phương tiện giao thông vận tải đường sắt, đường bộ đi qua cầu gồm: công trình đường sắt; công trình đường bộ; hệ thống thiết bị phòng vệ cầu chung; thiết bị thông tin, thiết bị tín hiệu, hệ thống chiếu sáng; nhà gác cầu chung và các thiết bị khác lắp đặt vào công trình trong khu vực cầu chung.

Theo dự thảo, người tham gia giao thông đường bộ khi qua cầu chung phải chấp hành quy định của Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường bộ và thực hiện quy định sau đây: Phải ưu tiên cho các phương tiện giao thông vận tải đường sắt; phải chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác cầu chung và chỉ dẫn của các báo hiệu đường bộ, tín hiệu đường sắt trong khu vực cầu chung.

Khi có báo hiệu dừng (đèn đỏ sáng nháy, cờ đỏ, biển đỏ, còi, chuông kêu, chắn đã đóng, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn), người tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại về bên phải đường của mình và trước vạch “dừng xe”.

Xe thô sơ, người đi bộ, súc vật có người dắt phải đi trên phần đường dành riêng qua cầu. Không cho phép xe thô sơ, người đi bộ, súc vật có người dắt đi vào phần đường dành cho phương tiện khác.

Dự thảo nêu rõ, khi sắp tới khu vực cầu chung, lái tàu phải chú ý quan sát khu vực cầu và các tín hiệu trong khu vực cầu chung, chấp hành đúng các quy định về tín hiệu đường sắt khu vực cầu chung; kéo còi trước khi vào cầu chung; nhanh chóng hãm tàu khi thấy có tín hiệu dừng tàu hoặc có trở ngại trên cầu chung; thực hiện các quy định khác liên quan đến tín hiệu và quy tắc giao thông đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

PV