Chờ ý kiến Thành ủy về chức danh Chủ tịch HĐND của ông Xuân Anh

Ngày 10/10, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, HĐND thành phố đang chờ ý kiến của Thành ủy và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để xem xét chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Xuân Anh, trong lần điều hành tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX
Ông Nguyễn Xuân Anh, trong lần điều hành tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX

Theo ông Trung, sau khi có ý kiến cụ thể của Thành ủy về việc này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương để triển khai. “Hiện nay, chưa có chủ trương của Thành ủy về việc này nên HĐND thành phố cũng đang chờ”, ông Trung cho biết.

Ông Trung cũng cho biết thêm: Theo Luật tổ chức của chính quyền địa phương, việc từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND do HĐND quyết định. Khi có chủ trương của Thành ủy, theo quy định, HĐND TP sẽ phải triệu tập kỳ họp HĐND bất thường. Kỳ họp HĐND bất thường sẽ phải thông báo cho các đại biểu HĐND TP biết trước 7 ngày theo luật định.

Ngày 6/10, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó, sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Sáng 7/10, tại Đà Nẵng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay cho ông Nguyễn Xuân Anh.


Tiền phong