Bộ Tài chính: Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 168 thủ tục hành chính

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 10/2018, bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính còn 997 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực thuế có 298 thủ tục, hải quan có 183 thủ tục, chứng khoán là 184 thủ tục, Kho bạc Nhà nước còn 22 thủ tục, còn lại là 300 thủ tục các lĩnh vực tài chính khác.
Ảnh minh họa: Tường Lâm
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Hiện các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính đang trình lãnh đạo Bộ xem xét phương án cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục. Cụ thể, lĩnh vực thuế dự kiến cắt giảm 7 thủ tục, đơn giản hóa 2 thủ tục. Lĩnh vực hải quan sẽ cắt giảm và đơn giản hóa 14 thủ tục, ngành kho bạc có 22 thủ tục, chứng khoán là 36 thủ tục, còn lại 93 thủ tục các lĩnh vực tài chính khác.  

Việt Hà