44 khoản phí sẽ theo cơ chế giá dịch vụ

(BĐT) - Từ 1/1/2017, 44 khoản phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá dịch vụ. Trong 44 khoản phí đó có 17 khoản phí do Nhà nước định giá, số còn lại được thu theo cơ chế thị trường, không bao gồm 2 khoản phí là viện phí và học phí đã chuyển sang cơ chế giá theo luật chuyên ngành.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương và Bộ Y tế sẽ quy định giá 10 hàng hóa, dịch vụ. Còn UBND tỉnh sẽ quy định giá của 9 hàng hóa, dịch vụ khác, trong đó đáng chú ý có dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Theo ông Vũ Khắc Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính, các khoản thu phí, lệ phí hiện nay chiếm khoảng 5% số thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên theo ông Liêm, hầu hết các khoản phí đều có mức thu khá thấp, không đủ để trang trải chi phí. Sau khi chuyển sang cơ chế giá, Nhà nước sẽ không hỗ trợ chi phí nữa, do vậy, việc chuyển những khoản đó sang cơ chế giá để tổ chức, cá nhân thực hiện thì hầu như ảnh hưởng đến số thu ngân sách.    

Trần Kiên