Thời cơ phát triển

(BĐT) - Tháng 6/2019 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết.
Thời cơ phát triển

Trước đó, vào tháng 11/2018, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay. Việc tham gia các FTA thế hệ mới với các cam kết sâu rộng được đánh giá là mở ra thời cơ mới cho tăng tốc phát triển, nâng cao vị thế của đất nước.

Báo Đấu thầu ra mắt Chuyên đề Đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư