Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh được thí điểm hoạt động trong ba năm.
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) được bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) được bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Chiều 15/5, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm (từ ngày 21/4), UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, được điều động bổ nhiệm làm Phó trưởng ban.

Trước đó ngày 21/4, theo quyết định của Thủ tướng, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp với Khu kinh tế Vân Đồn; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật...

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) đã được Trung ương xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc - Trung - Nam của đất nước.

Trong đó, Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế Việt - Trung, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN - Trung Quốc.

Theo Vnexpress