(BĐT) - Tại Hội nghị về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, năm 2016, cả nước có 1,641 triệu người được tạo việc làm mới, bao gồm tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động.
Năm 2016, cả nước có 1,641 triệu người được tạo việc làm mới. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, cả nước có 1,641 triệu người được tạo việc làm mới. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016 cũng là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam đạt mốc đưa hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, có 1,974 triệu người được học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên khoảng 53%.