(BĐT) - Theo báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 7/2020, cơ quan bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng.
Tháng 7, Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng
3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Tháng 7, Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, mới đây, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 5 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 thực hiện vào cùng một kỳ chi trả. Cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4.