Việt Nam vào danh sách giám sát chính sách vĩ mô, thương mại và tỷ giá của Hoa Kỳ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói gì?

(BĐT) - Chúng ta khẳng định với đối tác Hoa Kỳ là chúng ta điều hành chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và không dùng chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó có điều hành tỷ giá để tạo cạnh tranh, tạo lợi thế thương mại một cách không công bằng.
Thống đốc Lê Minh Hưng trả lời trước Quốc hội. Ảnh: Internet
Thống đốc Lê Minh Hưng trả lời trước Quốc hội. Ảnh: Internet

Đó là nội dung đáng chú ý trong phần trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại Quốc hội ngày 6/6 về giải pháp trước nguy cơ, thách thức khi nước ta đưa vào danh sách giám sát tiền tệ.

Thống đốc cho biết, ngày 29/5/2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô, thương mại và tỷ giá của các nước đối tác có quan hệ thương mại lớn với Hoa Kỳ, đưa ra danh sách 9 quốc gia cần theo dõi, giám sát, trong đó có Việt Nam.

Theo quy định của Hoa Kỳ, có 3 tiêu chí đánh giá quốc gia có quan hệ thương mại là: căn cứ vào thặng dư thương mại trên 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai trên 20% GDP, can thiệp ngoại hối một chiều mua ngoại tệ liên tục trong 6 tháng.

“Việt Nam thỏa mãn hai tiêu chí của Hoa Kỳ là thặng dư thương mại trên 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai trên 20% GDP. Về can thiệp ngoại hối một chiều, chúng ta thấp hơn ngưỡng Hoa Kỳ đưa ra”, Thống đốc Lê Minh Hưng nói.

Mặt khác, Báo cáo này chỉ đưa ra khuyến nghị chính sách cho Chính phủ và cho các bộ, ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước. Những khuyến nghị chính sách trong báo cáo Hoa Kỳ đưa ra cũng tương tự, tương đồng như khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế hàng năm vào đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

“Những khuyến nghị chính sách của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Hoa Kỳ cũng nằm trong lộ trình mà Chính phủ đang chỉ đạo bộ, ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước triển khai để hoàn thiện các chính sách và cơ chế điều hành kinh tế vĩ mô”, Thống đốc cho biết.

Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành trao đổi cung cấp thông tin cần thiết cho đối tác Hoa Kỳ, làm rõ chính sách điều hành của chúng ta cũng như diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình diễn biến cán cân vãng lai, thương mại, đầu tư.