TP.Hồ Chí Minh thu ngân sách 11 tháng ước đạt 88,34% dự toán

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn thành phố 11 tháng ước đạt 307.336 tỷ đồng, hoàn thành 88,34% dự toán và tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, tổng thu nội địa ước đạt 194.516 tỷ đồng, đạt 85,89% dự toán và tăng 14,02%. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ước đạt 117.226 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán (150.478 tỷ đồng) và tăng 11,7%.

Kế đến, thu từ hoạt động khác đạt 77.290 tỷ đồng, vượt 1,69% dự toán và tăng 17,72%; trong đó, các khoản thu có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ như thu phí, lệ phí 4.407 tỷ đồng, vượt 27,01% dự toán và tăng 57,02%; thu tiền sử dụng đất 15.884 tỷ đồng, vượt 13,46% dự toán (nếu không tính số dự toán thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý thực hiện thì vượt 58,84% dự toán) và tăng 41,56%.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 3.203 tỷ đồng, vượt 13,11% dự toán và tăng 42,38%; thuế thu nhập cá nhân đạt 26.479 tỷ đồng, đạt 88,26% dự toán và tăng 20,34%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 244 tỷ đồng, vượt 43,64% dự toán và tăng 38,92% so với cùng kỳ.

Ngoài các khoản thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh 11 tháng ước đạt 97.300 tỷ đồng, hoàn thành 89,27% dự toán và tăng 8,48%. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu đạt 33.551 tỷ đồng, đạt 79,69% dự toán và tăng 5,62%; thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu đạt 63.612 tỷ đồng, đạt 95,09% dự toán và tăng 10,30%.


Thời báo Tài chính