Tín phiếu NHNN được phát hành theo phương thức ghi sổ

(BĐT) - Đây là một điểm mới tại Dự thảo Thông tư quy định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang được cơ quan này xây dựng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo ban soạn thảo, việc quy định tín phiếu NHNN được phát hành dưới hình thức ghi sổ sẽ đảm bảo thuận tiện trong quá trình lưu ký, chuyển giao quyền sở hữu và mua, bán tín phiếu NHNN. Hiện nay, các loại giấy tờ có giá khác như trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương... cũng đang được phát hành dưới hình thức ghi sổ. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng bổ sung đối tượng áp dụng là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định.

 

Hoàng Oanh