Thu nội địa tháng 5 giảm mạnh so với tháng trước

(BĐT) - Thông tin về tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa trong tháng 5 chỉ đạt 66.880 tỷ đồng, thấp hơn 18.200 tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 5 tháng, số thu nội địa đạt hơn 388.000 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thu từ dầu thô trong tháng 5 đạt 3.840 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 5 tháng đạt 18.900 tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5 là khoảng 22.200 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước. Tính chung 5 tháng, khoản thu này đạt 74.000 tỷ đồng (sau khi đã hoàn thuế giá trị gia tăng). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm theo báo cáo đạt hơn 481.000 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế chi 5 tháng ước đạt trên 484.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, chi thường xuyên chiếm phần lớn với hơn 362.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là khoảng 76.000 tỷ đồng, chi trả nợ là 44.900 tỷ đồng…

Hoàng Minh