Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng tăng 13,8%

Đại diện Bộ Tài chính sáng 10/11 cho biết: Thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 126.000 tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 972.600 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh nghiệp làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Ảnh minh họa: TTXVN.
Doanh nghiệp làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Ảnh minh họa: TTXVN.

Trong đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 109.000 tỷ đồng, tăng khoảng 47.000 tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu do đến hạn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phát sinh trong quý III/2017 theo chế độ quy định. Ngoài ra, cũng phải kể đến nỗ lực thu ngân sách của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh xử lý thu thuế nợ đọng.

Lũy kế thu 10 tháng đạt 776.800 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 605.700 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm, tăng 10,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Trong 10 tháng năm nay, giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá tính dự toán năm. Lũy kế 10 tháng thu đạt 37.860 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái với sản lượng dầu thanh toán đạt 11,26 triệu tấn, bằng 91,8% kế hoạch.

Do hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 346,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh. Lũy kế thu 10 tháng đạt 237.000 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đề cập về tình hình chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết: Tổng chi NSNN tháng 10 ước 108.600 tỷ đồng, luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.013.200 tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến hết tháng 10/2017, bội chi ngân sách Trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 155.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trên thị trường với kỳ hạn từ 5 năm trở lên , lãi suất bình quân 6,1%/năm, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Tính đến ngày 31/10, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 236.300 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ là 218.100 tỷ đồng, bao gồm 155.100 tỷ đồng phát hành trên thị trường, đạt 84,6% kế hoạch phát hành (183.300 tỷ đồng), 63.000 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm xã hội, đạt 84% kế hoạch phát hành (75.000 tỷ đồng); đối với trái phiếu Chính phủ bảo lãnh là 18.200 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 624.835 tỷ đồng chi thường xuyên đạt 69,2% dự toán năm và 151.179 tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục, chế độ theo quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 25 tỷ đồng.


Báo Tin tức