Thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 12%

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 4 tháng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, thu nội địa 4 tháng đạt 368,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm; thu từ dầu thô ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ ước đạt 90 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm.

Về chi NSNN, luỹ kế chi 4 tháng đạt 410 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 41,75 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 301,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, thặng dư ngân sách 4 tháng đầu năm đạt trên 36,4 nghìn tỷ đồng.

 

Hoàng Việt