Thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng 27%/năm

(BĐT) - Ngày 10/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ. Cơ quan này cho biết, sau 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu chính phủ đã phát triển cả về quy mô và tính thanh khoản, đóng vai trò then chốt trên thị trường vốn Việt Nam.
Nguồn vốn trái phiếu chính phủ đóng vai trò quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng. Ảnh: Nhã Chi
Nguồn vốn trái phiếu chính phủ đóng vai trò quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng. Ảnh: Nhã Chi

Quy mô thị trường trái phiếu chính phủ đến hết tháng 11/2019 bằng 25,1% GDP năm 2019 gấp 12 lần so với năm 2009. Thanh khoản thị trường trong 11 tháng năm 2019 đạt 9.000 tỷ đồng/phiên, tăng 24 lần so với năm 2009 và bằng 0,9% dư nợ trái phiếu niêm yết. Thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm trong thập kỷ qua và là mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á.

Nhờ đó, thị trường trái phiếu chính phủ đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn có hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2019, kênh phát hành trái phiếu chính phủ đã huy động được 1,96 triệu tỷ đồng, bình quân đạt khoảng 175.000 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, kênh trái phiếu chính phủ bảo lãnh cũng huy động được 385.151 tỷ đồng, bình quân khoảng 35.014 tỷ đồng/năm và kênh trái phiếu chính quyền địa phương huy động được 36.924 tỷ đồng, bình quân khoảng 4.615 tỷ đồng/năm.

Về kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ chủ chương phát huy nội lực, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1191 ngày 14/8/2017.   

Hoàng Oanh