Thanh tra, kiểm tra thuế 5 tháng 2019: Nộp ngân sách 2.122 tỷ đồng

(BĐT) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã thực hiện 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 138.364 hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Hoàng Việt