Thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu dư thừa

(BĐT) - Theo tổng hợp của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần qua (8/1 - 12/1/2018), thị trường mở (OMO) trầm lắng khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không có hoạt động bơm mới, trong khi lượng vốn đáo hạn đạt 107,2 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 107,2 tỷ đồng qua kênh này.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh đó, qua kênh tín phiếu, NHNN đã phát hành 46.999,4 tỷ đồng tín phiếu mới trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần là 29.707 tỷ đồng. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 17.292,4 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Việc NHNN hút ròng 17.399,6 tỷ đồng từ thị trường cho thấy thanh khoản hệ thống ở trạng thái dư thừa.        

Minh Thư