Tháng Một: Hợp đồng mở trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 35%

Tháng Một, chỉ số thị trường cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai đều tăng. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, đạt 97,34%.