Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra tài chính

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2016; kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước trên 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm 2016. Cơ quan hải quan đã thực hiện gần 3,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách nhà nước 861 tỷ đồng; các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tính đến tháng 6/2017, đã bắt giữ, xử lý trên 6,8 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 151 tỷ đồng; cơ quan hải quan đã khởi tố 20 vụ và chuyển các cơ quan khác khởi tố 37 vụ.

Việt Thắng