Sẽ bố trí trả đủ hơn 2.800 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 2 năm tới

(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, còn 2.869 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực chưa được chi trả. Trong 2 năm tới sẽ bố trí trả đủ số tiền này.
Chỉ còn nợ đọng xây dựng cơ bản 2.869 tỷ đồng
Chỉ còn nợ đọng xây dựng cơ bản 2.869 tỷ đồng

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Bùi Văn Xuyền (đoàn Thái Bình) bày tỏ băn khoăn về tính chính xác của số liệu nợ đọng xây dựng trước năm 2015. Theo thông tin mà đại biểu này có được, Bộ Tài chính cho biết, mới cấp được 57% số tiền nợ đọng xây dựng cơ bản; trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin là đã cấp 9.000 tỷ đồng để giải quyết xong nợ đọng xây dựng cơ bản trước năm 2015. Vậy, số liệu nào là chính xác và có thống nhất giữa các cơ quan Chính phủ? – đại biểu Xuyền đặt vấn đề.

Thông tin về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng nợ đọng xây dựng cơ bản trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực kể từ 1/1/2015 là 9.000 tỷ đồng. Số nợ này đã được tổng hợp và bố trí trong kế hoạch trung hạn 5 năm để trả đủ và dứt điểm số nợ trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực.

Tính đến nay, ngân sách đã chi trả và chỉ còn nợ 2.869 tỷ đồng. Trong 2 năm tới (năm 2019, 2020), ngân sách sẽ bố trí trả đầy đủ số nợ này.

Về con số 57%, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đây là số ước thực hiện của số đã trả, số còn lại sẽ tiếp tục trả trong 2 năm tới.

Trần Kiên