Sagri: Kinh doanh sa sút, gánh nợ trăm tỷ tiền thuê đất

(BĐT) - Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (Sagri) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017. Giá vốn tăng cao đã làm cho lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Sagri chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, Sagri còn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuê đất.
Năm 2017, Sagri đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 162 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2016
Năm 2017, Sagri đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 162 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2016

Lợi nhuận sụt giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017, Sagri đạt 1.434 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng tới 13% làm cho lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2017 chỉ là 194,3 tỷ đồng, giảm 17% so với con số 233,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017 là 43,8 tỷ đồng, giảm 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận khác nửa đầu năm 2017 đạt 6 tỷ đồng, chỉ bằng 1/11 so với cùng kỳ năm 2016. Được biết, 6 tháng đầu năm 2016, Sagri thu 61,3 tỷ đồng từ việc thanh lý vườn cao su. Đây cũng là nguồn gốc khoản lợi nhuận khác cao bất thường của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2016. Kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2017 đạt gần 52,4 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với con số gần 116 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm 2016.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Sagri đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với năm 2016. Cụ thể, tổng doanh thu kế hoạch là 1.721 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 162 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2016.

Năm 2017, Sagri cũng đưa ra kế hoạch lương thưởng giảm mạnh so với đã thực hiện năm 2016. Cụ thể, số lượng người lao động là 720 người, tăng thêm 81 người; mức tiền lương bình quân của người lao động là 7,523 triệu đồng/người/tháng, giảm 45%. Sau khi phân phối các khoản thưởng, phúc lợi..., thu nhập bình quân người lao động là 9,404 triệu đồng/người/tháng, giảm 45%.

Đối với nhân sự quản lý, mức thu nhập bình quân thực hiện năm 2016 là 55,84 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập này, theo kế hoạch năm 2017, chỉ là 25 triệu đồng/tháng, giảm hơn một nửa so với năm 2016. 

Nợ hàng trăm tỷ tiền thuê đất

Theo báo cáo năm 2016, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASC) đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ về số tiền thuê đất truy thu từ năm 2006 đến 2016 của Sagri.

Cụ thể, theo thông báo thu tiền thuê đất của Chi cục Thuế huyện Bình Chánh (TP.HCM), Sagri phải nộp tiền thuê đất cho diện tích được giao hơn 16,9 triệu m2 đất với số tiền truy thu từ năm 2006 đến hết năm 2015 là hơn 107,5 tỷ đồng, số tiền thuê đất năm 2016 là hơn 16 tỷ đồng; trong năm 2016, Sagri chỉ ghi nhận tiền thuê đất phải nộp là hơn 5,7 tỷ đồng. Số tiền thuê đất còn thiếu cho năm 2016 theo thông báo của Chi cục Thuế Bình Chánh là 10,2 tỷ đồng. Theo thông báo của Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, toàn bộ số tiền thuê đất truy thu từ năm 2006 đến năm 2015 và năm 2016 mà Sagri chưa hạch toán là hơn 117,8 tỷ đồng.

Còn theo thông báo thu tiền thuê đất của Chi cục Thuế huyện Củ Chi (TP.HCM), Sagri phải nộp tiền thuê đất cho diện tích được giao là hơn 35 triệu m2; trong đó, diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 là hơn 28,8 triệu m2. Theo thông báo, số tiền truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến hết năm 2015 còn thiếu hơn 133,1 tỷ đồng. Trong năm 2016, số tiền thuê đất là 41,2 tỷ đồng, Sagri chỉ ghi nhận tiền thuê đất phải nộp là gần 17,5 tỷ đồng. Số tiền thuê đất còn thiếu cho năm 2016 theo thông báo của Chi cục Thuế Củ Chi là 23,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thuê đất truy thu từ năm 2006 đến năm 2015 và năm 2016, theo thông báo của Chi cục Thuế huyện Củ Chi, Tổng công ty chưa hạch toán là 156,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền truy thu tiền thuê đất giai đoạn 2006 - 2015 và tiền thuê đất năm 2016 mà Sagri còn phải nộp là 274,68 tỷ đồng.

Hoàng Việt