Quý I, giải ngân vốn đầu tư hơn 49,8 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến số giải ngân vốn đầu tư trong 3 tháng đầu năm qua KBNN là 49.834 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch. 
Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 6,8 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet
Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 6,8 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 49.678,5 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân 41.947,4 tỷ đồng, đạt 14,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 1.856,6 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 5.874,5 tỷ đồng, đạt 15,1% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân là 155,5 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch KBNN nhận được.

KBNN cũng cho biết, trong quý I/2019, toàn hệ thống KBNN từ chối thanh toán ước khoảng 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách, từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Về chi đầu tư, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN từ chối thanh toán 3,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....

Trong chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán qua KBNN đến hết tháng 3/2019 là 199.643 tỷ đồng, đạt 19,1% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 980 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng.


Xuân Yến