Quy định mới về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(BĐT) - Kể từ ngày 15/9/2019, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ có hiệu lực.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác. Trong số các loại khoáng sản, cát, sỏi, sạn lòng sông, suối, bãi bồi; sét gạch ngói là loại khoáng sản được tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cao nhất (R=5%); sau đó là các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại (trừ nguyên liệu sản xuất cát nghiền); đá vôi nguyên liệu xi măng và quặng phong hóa vàng, bạc được tính R=3%.

         

Tùng Lâm