Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng ASEAN

(BĐT) - Từ ngày 23 - 24/11, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội ngân hàng ASEAN (ABA) lần thứ 47. 

Đây là sự kiện lớn và thường niên của cộng đồng các ngân hàng trong khu vực, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ các nước ASEAN đại diện cho các ngân hàng thuộc khối ASEAN.

Các cuộc họp của Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, bàn bạc nhiều chủ đề, nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của ngân hàng các nước trong khu vực. Trong đó có vấn đề về phát triển tài chính bền vững, tài chính toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng…         

Hải Đăng