Nhà đầu tư trong nước mở gần 1,9 triệu tài khoản chứng khoán

VSD vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/12/2017...
Một phòng giao dịch tại BVSC - Ảnh: Quang Phúc.
Một phòng giao dịch tại BVSC - Ảnh: Quang Phúc.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/12/2017 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Theo đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 1.898.993 tài khoản, trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 1.890.521 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 8.472 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 22.561 tài khoản, trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 19.696 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 2.865 tài khoản.

Trước đó, trong tháng 12/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 447 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 28 tổ chức và 419 cá nhân. Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 33 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 6 tổ chức và 27 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 01 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính đến ngày 31/12/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.506 mã - trong đó, có 3.550 tổ chức và 19.956 cá nhân.


VnEconomy