Kỳ hạn phát hành TPCP cao nhất từ trước đến nay

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 30/9/2017, đã phát hành được 148.179,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), bằng 80,8% kế hoạch giao năm 2017.
Kỳ hạn phát hành TPCP cao nhất từ trước đến nay

Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, huy động vốn TPCP trong tháng 9 kém thuận lợi do lãi suất đang tạo đáy và nhu cầu đối với TPCP kỳ hạn từ 15 năm trở lên giảm mạnh. Tuy nhiên, thị trường TPCP 9 tháng cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Đó là kỳ hạn phát hành bình quân TPCP cải thiện rõ rệt, đạt 13 năm, tăng 4,32 năm so với mức 8,68 năm của năm 2016 và cao nhất từ trước đến nay. Lãi suất phát hành TPCP giảm ở tất cả các kỳ hạn so với cuối năm 2016.   

Nguyệt Minh